Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > Tjenester > Elevtjenesten > Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)

Anne-Grethe Kant
Teamkoordinator Psykolog

48266231

 

Turid Johns
Pedagogisk-psykologisk rådgiver

95262319

 

 

PPT er en lovpålagt tjeneste. Sør- Trøndelag fylkeskommune har en egen tjeneste for de videregående skolene, lærlinger og lærekandidater.
De ansatte er spesialpedagoger, psykologer og pedagogisk-psykologisk rådgivere.

PPT har kontaktpersoner og faste kontordager ved alle de videregående skolene. Elever, foresatte og ansatte ved skolen kan ta kontakt. PPT kan være behjelpelige i saker som har betydning for opplæringssituasjonen, fagvansker og personlige/sosiale problemer. PPT skal hjelpe skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov.
Arbeidsformen er vanligvis rådgivningssamtaler. I tillegg foretar PPT utredninger og gir sakkyndige vurderinger. PPT kan henvise videre til andre instanser, dersom det skulle være behov for det.

PPT har taushetsplikt. Alle tjenester er gratis.

Du kan leser mer om pedagogisk-psykologisk tjeneste her!


Utskriftsvennlig versjon