Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > Om oss > Katedralskolens ethos

Katedralskolens ethos

 

   Ethos in english.

 

 

Vi setter KUNNSKAP i sentrum

Det betyr at vi skal være
 
*  en skole der kunnskap og læringsarbeid  alltid skal stå i fokus
*  en skole som stiller høye faglige krav til alle ansatte  
*  en skole som legger forholdene til rette for nødvendig etterutdanning av
   personalet og som har gode rutiner for erfaringsutveksling mellom ansatte  
*  en skole som legger vekt på å gi konstruktive tilbakemeldinger til elever og 
   ansatte

Vi stimulerer til ENGASJEMENT og ÅPENHET

Det betyr at vi skal være

*  en skole som kjennetegnes av toleranse og åpenhet og der det forventes at alle
    blir møtt med respekt og samtidig viser respekt for alle i skolesamfunnet
*  en skole med engasjerte lærere og ledere som motiverer elever og kolleger til
    å yte sitt beste  
*  en skole som viser vilje til å tenke nytt om  organisering av læringsarbeid, om
    arbeidsformer og om tilnærmingsmåter til de enkelte fag


Vi har KVALITET som målestokk for hele skolesamfunnet

Det betyr at vi skal være

*  en skole som stiller tydelige krav til elever og ansatte og som ikke tolererer  
    ettergivenhet
*  en skole der en forventer at ansatte og elever forholder seg lojalt til de regler
   og rutiner som gjelder i skolesamfunnet
*  en skole som har gode informasjonsrutiner i alle ledd
*  en skole som har gode rutiner når det gjelder orden i klasserom og fellesareal
    og der de ansatte skal gå foran med et godt eksempel når det gjelder å holde
   orden og ta vare på det fysiske miljøet


Vi er en levende KULTURBÆRER i Trondheim 

Det betyr at vi skal være

*  en skole som er sin egen historie og Katedralskolens plass i den store historien
   bevisst og som evner å la tradisjon og nyskapning gå hånd i hånd
*  en skole som legger forholdene til rette for og stimulerer til allmennkulturelle
   arrangement som en del av skolehverdagen for elever og ansatte
*  en skole som skal holde fast på og videreutvikle kontakten med ulike kultur- og
    utdanningsinstitusjoner i inn- og utland

 


Utskriftsvennlig versjon