Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > Om oss > Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år. FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skole.

Klikk på logoen for å besøke FUGs hjemmeside.

 

 Utskriftsvennlig versjon