Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > Om oss > Foreldrerådet

Foreldrerådet

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) har disse medlemmene:

Arash Bigonah
leder foresatt
Øystein Leiknes
kasserer foresatt
Astrid Meistad

foresatt
Jon Bratseth
  foresatt

Martin Bromstad Skrove
  lærer
Hilde Hov   rektor

I tillegg møter to elevrepresentanter:

Ine Zhao
  elev
Christian Aas Jensen   elev

 

Søknadsskjema om midler fra FAU for støtte til arrangement / prosjekt (docx)

 

Protokoller (yyyy.mm.dd)

Referat 2018-20-03
 

Referat 2018-28-02

Referat 2017-11-07

Referat 2017-09-05

Referat 2017-04-24

Referat 2017-01-24

Referat 2016-11-15

Referat 2016-09-29

Referat 2016-04-19 

Referat 2016-01-28

Referat 2015-09-19

Referat 2015-03-24

Referat 2015-01-27

Referat 2014-11-18

Referat 2014-09-11

Referat 2014-03-11

Referat 2014-01-29

Referat 2013-11-19  

Referat 2013-09-12

Referat 2013-03-19

Referat 2013-01-24

Referat 2012-09-17

Referat 2012-03-14

Referat 2012-01-25

Referat 2011-11-01

Referat 2011-09-28

Referat 2011-05-19

Referat 2011-03-15

 

Årsmelding

 

Årsregnskap

   

 Beretning fra revisor

 

Referat fra årsmøtet 2016

Referat fra årsmøtet 2015

Referat fra årsmøtet 2014

Referat fra årsmøtet 2013

Referat fra årsmøtet 2012

 

Vedtekter

 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år. FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skole.

Klikk på logoen for å besøke FUGs hjemmeside.

 

 


 

Peter Singstad    Leder    Forelder    

Sigrun Hammer Kvaløy        Forelder    .no

Ann Elisabeth Kvalvær    Kasserer    Forelder    

Graciela Rusch        Forelder    

Hege Strand        Lærer    

Anne Lise Drege        Rektor    

Utskriftsvennlig versjon