Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > Om oss > Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet ved Katedralskolen er et fritt og uavhengig organ som arbeider for å sikre elevenes arbeidsforhold og andre rettigheter. Vi er elevenes talerør og et viktig bindeledd mellom elever, lærere og ledelse. Elevrådet består av et elevrådsstyre som står for den daglige driften av elevrådet, samt representanter fra klassene som møter minst to ganger i måneden i elevråd, både for å informere, drøfte og fatte vedtak om saker som angår elevene. Elevrådet er så heldig å disponere et elevrådskontor sentralt på skolen hvor vi i styret ofte er å finne.

Elevrådsleder Martine Dahl Bastiansen

 

Elevrådsleder:
Martine Dahl Bastiansen
Tlf: 46631774
Epost:
/
 

 

Nestleder:
Margit Marie Guillemot
Tlf: 91391873
Epost:

 

 

Skolemiljøansvarlig:
Sindre Due Børve
Tlf: 95800353
Epost:

 

 

Praktisk Ansvarlig:
Ine Zhao
Tlf: 41219298
Epost:

 

 

Sekretær:
Christian Aas Jensen
Tlf: 99517245
Epost:

 

 

OD-Ansvarlig:
Andrea Kanøtte Tømmeraas
Tlf: 93026611
Epost:

 

 

Elevrådet ved skolen har sin egen hjemmeside: 
http://kattaelevrad.wordpress.com

 


 

 

 


Utskriftsvennlig versjon