Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > Om oss > Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet ved Katedralskolen er et fritt og uavhengig organ som arbeider for å sikre elevenes arbeidsforhold og andre rettigheter. Vi er elevenes talerør og et viktig bindeledd mellom elever, lærere og ledelse. Elevrådet består av et elevrådsstyre som står for den daglige driften av elevrådet, samt representanter fra klassene som møter minst to ganger i måneden i elevråd, både for å informere, drøfte og fatte vedtak om saker som angår elevene. Elevrådet er så heldig å disponere et elevrådskontor hvor vi i styret ofte er å finne:

 

 

Elevrådsleder: 

Radino Dizza Mahendra

"Som elevrådsleder er jeg et talsrør for skolens elever. Jeg ønsker at elevene på Katedralskolen skal våge å si ifra om stort og smått som berører dem i skolehverdagen. Elevene skal oppleve at deres meninger blir tatt på alvor. Alt i alt er målet mitt at alle elevene skal ha en best mulig skolehverdag."

Elevrådsstyret:

Nestleder: Martine Dahl

Sekretær: Roy Halley

Praktisk ansvarlig: Veronica Farshechian 

Skolemiljøansvarlig: Eivor Hellesnes Molden

OD-anvarlig: Sigrid Maria Rudock


Elevrådet ved skolen har sin egen hjemmeside: 
http://kattaelevrad.wordpress.com

 


 

 

 


Utskriftsvennlig versjon