Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Viktig markering av latinspråkets betydning

Viktig markering av latinspråkets betydning

Assisterende rektor v/Katedralskolen, Rune Solem, ønsket velkommen til latin-konferansen "Klassisk for alle 2015" i skolens festsal mandag denne uken.

Latinspråkets betydning i så vel norsk som internasjonal utdanning stod på dagsorden under konferansen «Klassisk for alle 2015». Konferansen, som ble avholdt i Katedralskolens festsal denne uken, samlet latinlærere, elever, representanter fra NTNU, representanter fra universitetene i Oxford og Cambridge, samt deltakere fra Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen.

Latinen er ikke død – tvert imot. Norske elever viser økende interesse for vårt eldste språkfag.  Det er nå en femdobling av antall elever i videregående skole som velger latin. I februar 2014 innførte Kunnskapsdepartementet tilleggspoeng for latin ved opptak til høyere utdanning.

På konferansen «Klassisk for alle 2015» fikk latinlærere fra det ganske land sjansen til å diskutere utfordringer og muligheter for latinfaget de neste årene.

Konferansen på Katedralskolen ble arrangert av Turid Petersen, lektor i latin ved Trondheim Katedralskole og leder for Forening for klassiske ressurser i skolen (FKRS), Thea Selliaas Thorsen, førsteamanuensis i latin ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og styremedlem i FKRS.

 


Utskriftsvennlig versjon