Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Vellykket ekskursjon – både faglig og sosialt!

Vellykket ekskursjon – både faglig og sosialt!

Elevene fra Biologi 2 gransker økosystemet i fjæra.

Ulike dyr og alger artsbestemmes.

 

Noe av det elevene samler inn skal brukes i deres personlige objektsamling.

 

I Biologi 2 er en del av læreplanen å gjennomføre et større feltarbeid med undersøkelse av et økosystem. To elevgrupper fra Biologi 2 har nettopp vært på ekskursjon til Sletvik i Agdenes kommune. Sletvik er et nydelig sted ved Trøndelagskysten, noe dette bildet forteller alt om.

Med robåt tilgjengelig fikk elevene utført målinger av abiotiske faktorer i sjøen (lys, temperatur, oksygeninnhold, saltinnhold).

 

 


Utskriftsvennlig versjon