Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > MD satte takten ved skolestart

MD satte takten ved skolestart

1. skoledag var det mange spente elever å se, gamle som nye, rundt om på Katta. Våre AKS-elever (aktive skolestartere) stod oppmarsjert når Vg1-elevene ble ropt opp og delt inn i grupper. Musikken stod elever fra MD for. Supert å starte skoleåret med frisk musikk.  

Rektors tale er en selvfølge på en sådan dag. Rektor Hilde Hov ønsket elevene velkommen til en skole som er kjent for sitt svært gode elevmiljø. Det samme gjentok elevrådets leder. Hallvard T. T. Relling ba den enkelte elev vise engasjement for å vedlikeholde skolens gode elevmiljø.

Elevrådets leder, Hallvard T. T. Relling.

Lang kø foran ekspedisjonen. Noen ønsker seg et skap, andre vil spørre om studielån, busskort etc.


Utskriftsvennlig versjon