Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Studieturer på løpende bånd

Studieturer på løpende bånd

Denne gjengen (samfunnsfaglig engelsk) skal til London om litt.

Samfunnsfaglig engelsk Katta/Thora Storm drar til London i uke 13. I London skal elevene blant annet på omvisning hos BBC og i British Museum.

 

Engasjerte elever og lærere muliggjør spennende turer til utlandet. Island, London, Krakow og Revin (Frankrike) er reisemål for elever fra studiespesialisering og medier og kommunikasjon de nærmeste ukene.

Sosialkunnskap til Krakow

20 elever og 2 lærere drar på ekskursjon til Polens nest største by i uke 13.

I over 20 år har samfunnsseksjonen ved Katta arrangert ekskursjoner til byer og land i Sentral-og Øst-Europa. I de fleste av disse årene har det vært elever fra programfagene Politikk og Menneskerettigheter og Sosialkunnskap som har deltatt. De seineste åra er det elever fra Sosialkunnskap som har reist.

Hensikten er å gi elevene innsyn i viktige sosial tendenser og institusjoner i «det nye Europa» - den delen av Europa som de siste 20 åra er blitt mye mer tilgjengelig for mennesker i resten av Europa.

Hvilke likheter  og forskjeller finner vi mellom Norge og land i Sentral- og Øst-Europa? For å forstå hva som er bra og mindre bra i vårt eget land, vil det være nyttig å sammenligne en del forhold med andre land. 

 

Til Krakow: Elevene Emma Heksem og Mathias Lillegraven sammen med lærer Dag Ulvestad. Snart er det avreise til Polen for Emma, Mathias og resten av Sosialkunnskapselevene.

Fra en tidligere studietur til Island med geofag.

Geofagfeltkurs på Island

Geofaggruppa på Katta/Thora Storm drar til Island på feltkurs 24.-28. mars (totalt 16 elever). Et sentralt mål i læreplanen for Geofag er geoforskning, hvor elevene skal forske på et område utenfor Skandinavia ( vi har derfor valgt Island), og de velger tema blant følgende: geofarer, hydrologi, platetektonikk, geomorfologi og georessurser. 

Det er i år fjerde gangen goefag arrangerer denne turen, og det har vært med stort hell og faglig utbytte for elevene hver gang.

Elever og lærere skal på en rekke utflukter, Den Gylne Sirkel: Geysir, Gullfoss og Thingvellir, en rundtur på Reykjaneset og en langtur til sørlandet. Turen starter selvsagt med et bad i den Blå Lagune.

Det loves et et fyldig reisebrev med bilder etterhvert.

comenius logo

MK-elever til Frankrike

Som en del av Comeniusprosjektet "I can see, I can hear, I can speak" reiser 6 elever fra medier og kommunikasjon til byen Revin i Frankrike i overgangen mars/april. Her skal elevene møte andre elever fra Tyrkia, Slovakia, Spania og Frankrike. Elevene bor hos vertsfamilier under oppholdet. Fra før har MK-elever på Katta besøkt Tyrkia, Slovakia og Tenerife i Spania.

 

 


Utskriftsvennlig versjon