Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Ungdata-undersøkelsen

Ungdata-undersøkelsen

På oppdrag fra Trondheim kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) en spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer. Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår, og resultatene vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Trondheim kommune.

Undersøkelsen foregår på skolen blant Vg1- og Vg2-elever i løpet av uke 9-14. Det tar ca. én skoletime å fylle ut spørreskjemaet. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan ungdom bruker fritiden sin, om helse og trivsel og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet. Det vil også bli stilt spørsmål om temaer som mobbing, opplevd press, kriminalitet, vold, og rusmidler. I tillegg blir det spurt om foreldrenes utdanningsnivå.

Besvarelsen foregår ved at elevene logger seg inn på www.svar-ungdata.com med et tilfeldig tildelt brukernavn. Elevene blir informert om at det er frivillig å delta og at de kan hoppe over enkelt­spørsmål.

 

FOR YTTERLIGERE INFO OM UNDERSØKELSEN - LES MER HER >> ELLER PÅ UNGDATAs EGEN NETTSIDE www.ungdata.no

 

INFORMASJONSVIDEO

 


 


Utskriftsvennlig versjon