Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Takk for innsatsen!

Takk for innsatsen!

Hedda (innsamlingsansvarlig) og medhjelper Sunniva kan smile fra øre til øre etter at 120  3. klassinger travet rundt med innsamlingsbøsser og gjorde et skikkelig Krafttak mot kreft. Vel 119.000,- er resultatet etter den vellykkede aksjonen. Det er all grunn til å applaudere både for skolens bøssebærere og giverne "der ute".

Pengene som samles inn i årets aksjon skal gå til forskning på livsforlengende behandling og tilbud til alle som må leve med kreft resten av livet (hentet fra fra Kreftforeningen.no). Vil du lese mer om aksjonen kan du klikke deg inn her: https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/

 


Utskriftsvennlig versjon