Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Stortrives med Matematikkprogrammet

Stortrives med Matematikkprogrammet

Katta tilbyr Matematikkprogrammet til de av våre elever (studiespesialisering) som ønsker større faglige utfordringer i matematikkfaget.

Martin Aleksander Berg (1STA) følte at ungdomskolematten, som han selv sier, ble repetert på Vg1 (1T). Matematikkprogrammet gir Martin Alexander mulighet til å kunne nå stadig nye mål i favorittfaget sitt. Han lærer kjapt og er villig til å jobbe intensivt med fagstoffet.

Martin Aleksander Berg ser fram til å ta R2-matten på Vg2, og deretter universitetsmatte på Vg3.

Om du føler, som Martin Aleksander, at matematikken på ungdomsskolen er for enkel, kan Matematikkprogrammet på Katta være en motivasjonsfaktor. På Vg1 får du 8 timer matematikk. Etter endt Vg1 får du standpunktvurdering (evt. eksamenskarakter) i både 1T og R1.

Kanskje har du startet med 1T på ungdomsskolen, eller du har gjort deg ferdig med faget i løpet av ungdomsskolen, fått standpunktvurdering eller eksamenskarakter? Elever som har fått standpunktvurdering eller eksamenskarakter i 1T på ungdomsskolen kan velge å beholde denne karakteren og bare ta R1 i Vg1 (5 timer matematikk i stedet for 8 timer), som en del av Matematikkprogrammet. Elever som har fullført 1T på ungdomsskolen kan velge å ta 1T på nytt, samtidig som de tar R1, dersom de ønsker å forbedre karakteren i faget.

Matematikkprogrammet passer også godt for elever som tenker å ta et år som utvekslingselev i Vg2 og samtidig ønsker full fordypning i matematikk (R2) på Vg3. Programmet vil være en god forberedelse for elever som ønsker å begynne på IB-linja med høyeste nivå i matematikk. Disse elevene vil bare følge Matematikkprogrammet i Vg1.

Elever som følger Matematikkprogrammet på Katta kan bryne seg på universitetsmatte på Vg3 (samarbeid med NTNU).

 

 


Utskriftsvennlig versjon