Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Skoleskyss 16/17

Skoleskyss 16/17

Søknad om skoleskyss for skoleåret 2016 – 2017 skal sendes inn digitalt av foresatte eller elever som er over 18 år.

  • Søknadsfrist er 23. juni 2016 (portalen åpnes 14. juni)

Nettstedet www.stfk.no/skoleskyss tilbyr oppdatert informasjon til skoler, elever og foreldre.

Skolene skal heretter kun registrere skoleskyss på grunn av midlertidig skade eller sykdom.Utskriftsvennlig versjon