Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > EYP-sesjonen i Irland

EYP-sesjonen i Irland

Fra v. Conrad Bali (3IB), Kristin Aspaas (3C), Torbjørn R. Fyrvik (3IB), Magnus Sletfjerding (3IB) og Ingvild Stautland (Thora Storm).

Denne gjengen gleder seg enormt til å diskutere europeisk politikk med jevnaldrende de nærmeste dagene. Elevene representerer Norge under den Internasjonale EYP-sesjon (The European Youth Parliament) i Cork i Irland 28. oktober til 3. november sammen med fire andre elevdelegasjoner fra videregående skoler i Norge.

Elevene gjorde det knallbra under den nasjonale EYP-sesjonen på Lillehammer tidligere i høst.

Elevene reiser sammen med faglærer Jon Arne Ormbostad.

 

I Irland skal elevene diskutere aktuell europeisk politikk sammen med ungdom fra flere europeiske land. Elevene fra Norge spres utover på forskjellige sesjoner. I løpet av perioden i Irland skal de ta utgangspunkt i ulike politiske problemstillinger. Med utgangspunkt i problemstillingene skal det utarbeides politiske resolusjoner som sendes videre til det Europeiske Parlamentet. Slik kan europeiske ungdom øve innflytelse på europeisk politikk.

 

Olav den Hellige ved Trondheim Katedralskoles stand under Norwegian Village.

Kattaelevene som deltok på den nasjonale EYP-sesjonen på Lillehammer hadde på forhånd gjennomgått en utvelgelsesprosess basert på skriftlige søknader. European Youth Parliament er en uavhengig ungdomsorganisasjon som arbeider med spørsmål som er aktuelle for europeiske ungdommer. På Lillehammer ble elevene kjent med elever fra andre skoler gjennom teambuilding og Norwegian Village. Elevene jobbet både natt og dag i ulike komiteer med å utarbeide resolusjoner som de måtte forsvare og debattere på sesjonens siste dag.


Utskriftsvennlig versjon