Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Ekstrabonus for latinelever

Ekstrabonus for latinelever

Regjeringen foreslår at klassiske språkfag som latin og gresk skal gi fordypningspoeng på linje med fremmedspråk. Trondheim Katedralskole er én av fire videregående skoler her i landet som tilbyr latinfaget til sine elever.

Klassekampen meddelte 30. oktober at Norges eldste skolefag stod i fare for å forsvinne.

 Faksimile fra Klassekampen 30.10.13 og 31.10.13.

Dagen etter kunne samme avis meddele at latinfaget reddes. Klassekampen refererte til Høyres Bjørn Haugstad i Kunnkaps-departementet, som uttalte at latin er en del av vår nasjonale kulturarv og nasjonale dannelse. Haugstad sa videre at fagene blant annet har nytteverdi for de elevene som planlegger f.eks. medisin- og teologistudiet etter videregående.

 

 

Dyktige elever og høy progresjon

Rundt det runde bord sitter f.v. Bror Håvar Østling, Julie Kathrine Steen Paulsen og Silje Syrstad. Latinlærer Turid Petersen har det trivelig sammen med sine elever. Normalt er det fem elever i gruppa, men når ble bildet ble tatt var det tre elever tilstede.

"Jeg har dyktige elever i faget", sier Turid Petersen, og tilføyer at det gir et hurtig tempo og raskere progresjon.

Silje, Julie og Bror Håvar er alle konsentrert om å oversette latinske tekster. Latin-undervisningen dreier seg mye om diskusjon av språklige nyanser i det norske språket via oversettelse av latin. Ellers er det rom for setningsanalyse og gramatikk, som i alle andre språkfag.

Silje får god hjelp av latinlærer Turid.

"Jeg syntes det hørtes veldig spennende ut med latin. Språket gir meg en nytteverdi som jeg blant annet kan overføre til norskspråket", sier Silje.

Bror Håvar skyter inn at f.eks. ordet fakta har sin opprinnelse fra Latin.

"Mange andre ord også", legger latinlæreren til.

Elevene og læreren har det tydelig morsomt sammen, og det er ikke fritt for at det utvikles en form for internhumor i den lille gruppa. "Vi leker oss med språket", smiler latinlærer Turid lurt.

 

De tre latinelevene mener alle at de vil ha glede av latin i forbindelse med videre studier og nevner jus, fysioterapi, medisin, biologi og engelsk som fagområder der latinspråket har overføringsverdi.

På nyåret kan Katedralskolens latinelever nyte godt av et samarbeide med NTNU der elevene får mulighet til å delta på latin-forelesninger på universitetet.


Utskriftsvennlig versjon