Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > OD 2015 - Med lik rett

OD 2015 - Med lik rett

 

Elever fra 2MK tar i et tak for unge i Argentina, Peru og Chile. Foto: Marianne Mo.

OD-2015 er tildelt Amnesty som har som målsetning å lære unge i Argentina, Peru og Chile hvilke rettigheter de har knyttet til egen kropp og seksualitet. De unge skal få vite hvor de kan henvende seg for å få nødvendig helsehjelp, inkludert tilgang på prevensjon og oppfølging etter seksuelle overgrep.

 

Tre representanter frä årets OD-komite. Fra v. Elias Orrem (Vg2 ST), Henriette K. Hansen (Vg3 MK) og Ane Tømmeraas (Vg3 MK). Elias og Ane er OD-dagsverkansvarlige, mens Henriette er informasjonsansvarlig. Totalt teller OD-komiteen 15 elever.

 


PROSJEKTET HAR TRE HOVEDMÅL (hentet fra Operasjons Dagsverk sin nettside):

1. Utdanne og inspirere ungdom

Vi vil utdanne ungdomsledere som igjen kan lære opp andre ungdommer, samt lærere, foreldre og helsearbeidere, om seksuelle og reproduktive rettigheter. 

2.  Skape effektive og synlige aksjoner

Etter at ungdommene har fått opplæring, vil vi styrke deres lederevner og motivere dem til å aksjonere for sine rettigheter. 

3.  Påvirke dem som har makt.

Vi vil lære opp ungdomslederne i hvordan de kan påvirke dem som har ansvar for å oppfylle og respektere ungdommenes rettigheter. 


Utskriftsvennlig versjon