Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Nyhetsarkiv > EYP-sesjon

Videre til internasjonal EYP-sesjon

I konkurranse med skoler fra hele landet fikk fire Kattaelever delta, for tredje året på rad, i den nasjonale EYP-sesjonen i Oslo. European Youth Parliament (EYP) er en uavhengig ungdomsorganisasjon som arbeider med spørsmål som er aktuelle for europeiske ungdommer.

Rebekka Steen (3A),Tora Naterstad (3C), Fredrik Bergsjø (3C-AØ) og Sofie Schroeder (3D) sørget med sin fremdragende innsats for at Trondheim Katedralskole ble plukket ut til å representere EYP-Norge på en internasjonal sesjon i Nürnberg fra 4.-7. desember.  

 

Elevene som representerte Katta hadde på forhånd gjennomgått en utvelgelsesprosess basert på skriftlige søknader. På sesjonens første dag ble elevene kjent med elever fra andre skoler gjennom teambuilding og Norwegian Village.

Elevene ble plassert i ulike komiteer der de utarbeidet resolusjoner som de måtte forsvare, og debattere under General Assembly, med engelsk som arbeidsspråk.

Tekst og foto: Jon Arne Ormbostad


Utskriftsvennlig versjon