Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Nyhetsarkiv > UDI-direktøren på besøk

UDI-direktøren på besøk

UDI-direktør Frode Forfang holdt et interessant og informativt foredrag om migrasjon i Festsalen for skolens elever og lærere forleden. Foredraget med tittelen "Arbeid, krig og kjærlighet" omhandlet innvandring til Norge og hvordan denne reguleres.

Forfang definerte begrepet innvandrer fra starten av og viste tilhørerne hvilke innvandrergrupper som er størst og minst i Norge. Vi fikk vite noe om hvorfor innvandrerne kommer til landet vårt, og vi fikk også et bilde av hva EU-reglene sier om det å bevege seg over landegrensene i Europa.

UDI-direktøren nevnte romfolket, noe som er en het potet i mediene for tiden, og fikk på  objektivt vis frem hva slags rettigheter denne folkegruppen har når de kommer til Norge.

Elevene stilte gode spørsmål til Forfang før assisterende rektor, Reidar Volden, takket for besøket.

 


Utskriftsvennlig versjon