Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Nyhetsarkiv > Snart ferdig med 13 års skolegang

Snart ferdig med 13 års skolegang

Hva nå?

3. klassingene på Katta begynner å kjenne sommerfugler av ulik størrelse i magen, ikke bare på grunn av våryrhet, men også fordi de snart er ferdig med 13 års skolegang.  

Stadig flere unge søker opptak til høyere utdanning. Tall fra Samordna opptak viser en økning på 1,2 prosent fra fjoråret (117 200 søkere). Spørsmålet er om avgangselevene ved Katta følger trenden med høyere utdanning rett etter videregående?

For å komme nærmere et svar på spørsmålet ble det plukket ut 3. klassinger fra ulike programområder. Den høyst uhøytidelige undersøkelsen viser at ikke alle nødvendigvis planlegger å rusle ut av døra på videregående skole og rett inn på høgskoler og universiteter. Det er mye annet en kan finne på før en går videre i utdanningsløpet.

 

Skolens rådgivere: Ingvild Minde Hansen, Mats Gran og Hilde Motrøen. Rådgiverne prøver etter beste evne å hjelpe elevene til å orientere seg i de store informasjonsmengdene som finnes.

Gode råd på veien. Rådgiverne ved Katta, Ingvild Minde Hansen, Mats Gran og Hilde Motrøen, innkaller elevene til samtaler for å gi dem råd og oppfølging. Hvilke råd ønsker så avgangselevene? Spørsmålene fra elevene er mange. De spør blant annet om utdanning i utlandet, mulighet for videre studier og poenggrenser og karaktersnitt, forteller rådgiverne.

Når elevene står foran ett at livets mange valg, kanskje ett av de viktigste i livet, melder gjerne usikkerheten seg. Spørsmålene dreier seg for eksempel om hvorvidt de velger rett studievei eller ei, og om prosedyrer i søkeprosessen.

For de av elevene som planlegger studieopphold i utlandet er det særlig aktuelt med økonomiske støtteordninger, spesifikke fagkrav i de ulike land og en generell orientering om de ulike studietilbudene i Europa og i andre verdensdeler.

«Jeg har en plan».

Selv om noen av eleven i vår miniundersøkelse ikke har tenkt å satse på forelesninger og timer i lesesalen, sånn med en gang, er framtidsplanene stort sett noenlunde klare.  

Løvepasser, jobb innenfor FN-systemet, lærer, sivilingeniør, et eller annet der man har bruk for realfagskompetanse, byråkrat, jazzmusiker, et friår med jobb ved siden av. Ingen tvil om at elevene har det klart, ihvertfall det første året etter videregående.

Så til sakens kjerne. Hva velger elevene egentlig å gjøre etter 13 års skolegang? Hva er målet på sikt?

Fra v. Anne Trine Nordø, Rune Blakstad, Sigrid Sollie Kornstad, Elias Sundby Aukan, Haakon Edvardsen og Thekla Stokstad.

Anne Trine Nordø (3STC): Folkehøgskole på Toten. Kina-, Japan- og Korea-linje (språk og kultur). Studietur til alle de tre landene. Litt usikker på videre planer etter dette.

Rune Blakstad (3STC): NTNU, der han vil påbegynne en bachelorutdanning i latin. Interessert i historie og språk. Kan tenke seg å bli f.eks. lærer.

Sigrid Sollie Kornstad (3STA): Folkehøgskole på Ringerike (musikkteaterlinje). Tenker kanskje i retning av realfagstudier senere.

Elias Sundby Aukan (3STA): Forsvaret. Hæren GSV (grensevakt). Sivilingeniørstudiet er målet på sikt.

Haakon Edvardsen (3STA): Ettårsstudium (biologi/kjemi, geografi eller tysk med jobb ved siden av). Ikke helt sikker på framtidig yrkesvei.

Thekla Stokstad (3STA): Toneheim musikkfolkehøgskole. Spiller klarinett. Musikkteoretiske fag og mye annet moro. Skal senere til Bergen for å studere nordisk litteratur. Vil bli norsklærer på videregående.

Fra v. Ane Nermoen, Rebekka Steen, Christine Flatberg og Jonas Krokan Ledal.

Ane Nermoen (IB): Folkehøgskole i Hardanger. Søm (sying). Drar, kanskje, senere til Sverige for �� studere til ingeniør (medisinteknologi).

Rebekka Steen (3STA): Vil ta opp noen fag fra videregående. Senere søker hun kanskje jobb ved hovedkontoret til Operasjon Dagsverk. Planer om å studere internasjonale relasjoner og fred/konflikt. Yrke: Godt spørsmål! Lyst til å jobbe innenfor FN-systemet.

Christine Flatberg (3STA): Først er friår med jobb og valgkamp, og så Forsvaret (GSV i Sør-Varanger). Vet ikke helt hva slags yrkesvei hun vil satse på i framtiden.

Jonas Krokan Ledal (3STA): Har søkt innovasjonsledelse og entreprenørskapsstudier flere steder i landet. Vil gjerne bo et annet sted enn Trondheim for ei stund. Senere tenker han på å starte med studier i samfunnsøkonomi, samt å bli voksen, legger han til med et lurt smil.

Fra v. Kristin Overøye, Silje Hoel Fossen, Ola Eidet, Kristoffer Senneset og Åsmund Smidt (alle 3MD).

Kristin Overøye: Solbakken Folkehøgskole (musikk/teater/dans). Senere planer om teaterutdanning.

Silje Hoel Fossen: Bachelorstudier i historie. Vil kanskje bli lærere ...

Ola Eidet: Vil jobbe litt før han legger ut på «verdensturne». Skal finne seg sjøl og forhåpentligvis finne ut hva han vil satse på videre i livet.

Kristoffer Senneset: Folkehøgskole på Romerike (musikkteater). Vil bli «potemusiker» og alt-mulig-mann innen musikk/teater.

Åsmund Smidt: Folkehøgskole i Sverige (jazzlinje). Senere H.M. Kongens Garde (gardemusikken) og deretter bachelor i jazz eller evt. musikkvitenskap.

Fra v. Sigbjørn Tangen Fjæran, Maren Kristine Jystad, Mia Foss, Jasemin Folvik Adem, Even Vogstad Vatn og i vinduet Simon Nicolai Rofstad (alle 3MK).

Sigbjørn Tangen Fjæran: Jeg vil bli diktator, sier Sigbjørn med et smil. Nei, ikke skriv det da ... Han søker film- og TV-produksjonstudier. Vil Involvere seg i filmmiljøet. Skape kontakter.

Maren Kristine Jystad: Folkehøgskole. Senere en utdanning innen reklamefeltet.

Mia Foss: Drar til Afrika. Lion Breeding (løvepasser!). Vil reise masse rundt i verden. Vet ikke helt hva hun vil gjøre senere.

Jasemin Folvik Adem: Lion Breeding sammen med Mia. Vil utdanne seg som art director (AD).

Even Vogstad Vatn: Ta et friår med jobb ved siden av. Er usikker på videre planer.

Simon Nicolai Rofstad: Spilldesign ved Noroff i Trondheim.

  • Du kan i år søke på 1321 studieretninger ved 46 universiteter og høyskoler.
  • Fram til 1. juli kan søkere endre rekkefølgen på innsendte studieønsker
  • Søkere får svar 18. mai på om de har fått tidlig opptak.
  • Hovedopptaket kommer senest 20. juli. Fra 20. juli kan det søkes på ledige studieplasser.

Kilde: Samordna opptak

 


Utskriftsvennlig versjon