Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Nyhetsarkiv > Prosjekt-Skriveopplæring

Prosjekt-Skriveopplæring

Prosjektet har arbeidet målrettet og systematisk med skriving som grunnleggende ferdighet. Et sentralt mål i prosjektet var å bidra til en kompetanseheving blant de deltakende lærerne når det gjelder kunnskap om skriveutvikling på tvers av fag. En prosjektrapport og flere fagrapporter eksemplifisert med undervisningsopplegg er publisert på Skrivesenterets hjemmeside.

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skriveprosjekt-pa-tvers-av-fag/


Utskriftsvennlig versjon