Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Nyhetsarkiv > Miljøfokus

Miljøfokus

Anna T. Barnwell er en av flere såkalte miljøambassadører som setter fokus på hvordan ulike miljøutfordringer kan løses og hvordan de som er unge i dag kan være en del av løsningen, uansett hvilken utdanningsvei de velger.

De unge i dag er viktige brikker i det å løse miljøutfordringene - derav tittelen "Generasjon Grønn".

Sitert fra nettsiden: http://www.klimaloftet.no/generasjongronnforedragmiljlKlimaløftet:

Klimaløftet er regjeringens satsing på klimainformasjon til befolkningen. Klimaløftet ledes av Miljøverndepartementet og har i flere år gitt skolene tilbud om inspirasjon og kunnskap om klima.


Utskriftsvennlig versjon