Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Nyhetsarkiv > Kinesisk

Lærer kinesisk på Katta

汉字

 

 

Ann Jones fra programmet «Språkteigen» i NRK P2 gjør opptak til et program om opplæring i nye fremmedspråk

Det første kullet med kinesisk som fremmedspråk på Sverresborg skole avsluttet 10. klasse i vår. Elever derfra som ønsker å fortsette med kinesisk får nå muligheten til å gå videre med faget ved Trondheim Katedralskole.

 

Det bor ca. 1 400 000 000 mennesker i Kina, og flertallet av disse har mandarin som morsmål. Interessen for kinesisk språk og kultur og for Kina i sin alminnelighet er stor, det er derfor naturlig at elever i Trondheim nå får tilbud om kinesiskopplæring i videregående skole. I første omgang tilbyr Katedralskolen kinesisk som Fremmedspråk 2, et kurs som forutsetter at man har hatt faget på ungdomsskolen. Det planlegges begynneropplæring i kinesisk fra høsten 2013, da som programfag på Vg2 og Vg3.

Spørsmål om kinesisk-tilbudet ved Trondheim Katedralskole kan rettes til Rune Solem.


Utskriftsvennlig versjon