Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Nyhetsarkiv > Katta-elever kartla geotoper

Katta-elever kartla geotoper

Elever fra Katedralskolen omtales på NGU sine hjemmesider:

http://www.ngu.no/no/Aktuelt/2009/Katta-elever-kartla-geotoper/


Utskriftsvennlig versjon