Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Nyhetsarkiv > Jakten på Higgsbosonet

Jakten på Higgsbosonet

Hvorfor har ting masse?

Fredag 31.08.12 fikk fysikkelevene ved Trondheim Katedralskole et eksklusivt besøk av Are Raklev, tidligere elev ved skolen. Han har sitt daglige virke ved universitetet i Oslo, men har tidligere jobbet ved CERN i Genève, Sveits. Han holdt en times underholdende og engasjerende foredrag for ca. 120 lydhøre fysikkelever og lærere om jakten på – og funnet av Higgsbosonet.

Bakgrunnen for dette er at forskerne nå mener de omsider, etter mange års leting, har funnet Higgsbosonet. Dette ble offentliggjort 4. juli 2012, og det omtales som «århundrets funn innen fysikken». Denne partikkelen er en viktig brikke på veien til å forstå universets gåter og den såkalte Standardmodellen for universets utvikling, den modellen de fleste fysikere i dag støtter seg til. Beregninger har vist at Higgspartikkelen må eksistere, men det er først det siste året at de virkelig har målinger som viser at den faktisk fins.

«Dolpa» på figuren under viser at det er en usannsynlighet på 0,000057 % for at Higgs IKKE eksisterer, dvs en sannsynlighet på 99,999943 % at den finnes!

Det er ved forskningssenteret i CERN funnene er observert. Kort fortalt er det snakk om å kollidere klaser med protoner med hastigheter tett opp mot lysfarten i en tunnel 27 km i omkrets, plassert 100 meter under bakken. Dette skjer ved hjelp av superledende magneter.  Prinsippet bak er Einsteins kjente formel , som sier at energi og masse er ekvivalente størrelser. Når de høyenergetiske protonene kolliderer vil vi få dannet skyer med nye partikler, og noen av disse ser altså ut til å stemme med egenskapene til Higgs.

Higgs vil forklare hvorfor de aller minste byggesteinene våre har masse, og kan også bidra til å finne massen til partikler vi ennå ikke har funnet. Et viktig eksempel på det er den mystiske mørke materien, noe forskerne mener må eksistere for å forklare enkelte bevegelser og fenomener i universet.

Noen av de ivrigste holdt Raklev i ånde langt over tiden, så det var tydelig at han hadde gjort et godt inntrykk.


Tekst og foto: Hilde Melvold
Sist oppdatert: fredag 31. august 2012
Utskriftsvennlig versjon