Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Nyhetsarkiv > Cardiac Exercise Research Group

Cardiac Exercise Research Group

Medier og kommunikasjon (MK) ved Trondheim Katedralskole og CERG innleder ett samarbeid der det blir satt fokus på visualisering/folkeliggjøring av CERGs forskningsarbeid. «Den vanlige mann og kvinne» skal kunne få et innblikk i hvordan man bør trene for å holde seg frisk (og for noen utvalgte, komme til toppidrettsnivå).

 

CERG er også åpen for samarbeid med Katedralskolens naturfagsseksjon. Et samarbeid kan f.eks. skje via besøk på St. Olavs i CERGs lokaler, med presentasjon og omvisning, slik at elevene kan se hvordan forskere jobber i praksis. Her ligger terrenget åpent for prosjektarbeid m.m.

 

Fellesnevneren for alle prosjektene ved CERG er at de handler om hjertet og trening. Forskningen foregår på alle nivåer, fra det genetiske til populasjonsstudier. Mye bruk av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og kondisjonsstudien deres.

 

 

For mer informasjon om CERGS forskningsarbeid gå inn på følgende nettadresse: http://www.ntnu.no/cerg/om-gruppen


Utskriftsvennlig versjon