Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Nyhetsarkiv > FN på alvor

FN på alvor

Den 13 April ble den årlige FN-konferansen arrangert her på Trondheim Katedralskole. Tredjeklassen hadde i oppgave å ta for seg en rolle i en ordinær FN-konferanse og dermed lære så mye som mulig om dagens diplomati fra innsiden.

Tekst og foto: Mia Thrane Hansen, 1MK - Trondheim Katedralskole

Last ned PDF-versjon her!

Førsteinntrykket
Vi var tre stykker fra 1MK som ble sendt for å dekke rollespillet. Vi møtte opp i festsalen, som var innredet så det lignet så mye som mulig på et formelt møtested for FN. Stemningen var ganske lett, og alle konferansedeltakerne virket engasjerte og optimistiske.


Konferansen tok sted i festsalen ved Trondheim Katedralskole.

Konferansens tema
Konferansen tar for seg den vanskelige situasjonen i midtøsten, med blikket på konflikten mellom Israel og det Palestinske folket, som for øverig er stasjonert i flyktningeleirer i Libanon. Dette skulle bare være en midlertidig løsning, men ettersom tiden går, begynner situasjonen å slite på Libanon, og de ser seg ikke i stand til å huse flyktningene mer.

Elevene tar konferansen på alvor
Konferansen begynner med et opprop. Vi får en oversikt over alle landene, og hvem som representerer dem i konferansen og den senere debatten. Videre blir regler og begrensninger (hvor lenge hver enkelt kan snakke osv…) forklart for forsamlingen, før konferansen kan begynne for alvor. Vi som kun ser på merker at stemningen er ganske lett, men likevel merker man forventningene i rommet.


Elevene løfter kortene (laget av elever på 1MK) for å få ordet.

Situasjonen i Libanon blir forklart før noen av representantene slipper til ordet. Brasil er de første til å snakke til forsamlingen. Elevene som representerer landet har tydeligvis gjort seg kjent med landets meninger og standpunkt, og setter en høy standard for de neste innleggene med sine store ord om å sette fokus på de palestinske flyktningene.

Deretter får alle landene sjansen til å uttale seg om saken, og slik vise hva de står for. Frankrike, Japan, Kina, Libanon, Russland, Tyrkia, England og Nord-Irland, og USA får ordet etter tur, og viser alle stort engasement og seriøsitet til den fiktive konferansen.

Hyppig debatt
Konferansen gikk etter hvert over til en debatt. Alle representantene måtte holde opp flaggskiltene sine for å få ordet, og alle snakker med nøye valgte ord. Det som var mest imponerende var hvor profesjonelle alle representantene virket. Til tross for at det ble litt langdrygt for oss som bare skulle snike oss rundt og ta bilder, var det også ganske lærerikt å følge med på.


"Representanten" fra Storbritannia får ordet.

Kan vekke større interesse
Praktiske skoleoppgaver som denne vekker tydelig en ny form for engasjement i elevene. Det er en helt ny, og mye mer interessant måte å lære om samfunnets funksjoner på, og trolig ville det ikke vært en uting å fått innført flere slike prosjekter i skolehverdagen, det ville tvert imot garantert vekket mer interesse hos ungdommen.

Alt i alt var vi vitne til en imponerende innsats og tålmodighet under denne debatten. Lærerne som var tilstede i festsalen så også ut til å være svært fornøyd med elevenes rollespill.

De Forente Nasjoner

En internasjonal organisasjon: De forente nasjoner (FN) er en internasjonal organisasjon som offisielt ble etablert 24. oktober 1945, som en etterfølger av Folkeforbundet, for å stoppe krig og danne en plattform for dialog. FN-pakten var da ratifisert av de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd, Amerikas forente stater, Frankrike, Kina, Sovjetunionen og Storbritannia. Det er i dag 192 medlemsland i organisasjonen. Hovedkvarteret ligger i New York, Amerikas forente stater.

· FN står for " De Forente Nasjoner".

· FN ble grunnlagt etter 2. verdenskrig, for å bevare freden.

· FN har oppnådd fremskritt innen menneskerettigheter, økonomisk utvikling, avkolonisering, helse, utdanning og har engasjert seg innen hjelp av flyktninger og handel.

· De opprinnelige 51 medlemslandene fra 1945 (I dag er det 192 medlemsland): USA, Argentina, Australia, Belgia, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Danmark, Den dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, El Salvador, Etiopia, Frankrike, Guatemala, Hellas, Haiti, Honduras, Hviterussiske SSR, India, Irak, Iran, Jugoslavia, Libanon, Liberia, Luxemburg, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Nederland, Norge, Panama, Paraguay, Peru, Filippinene, Polen, Republikken Kina, Saudi-Arabia, Sovjetunion, Storbritannia, Syria, Sør-Afrika, Tsjekkoslovakia, Tyrkia, Ukrainske SSR, Uruguay og Venezuela.

 


Utskriftsvennlig versjon