Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Nyhetsarkiv > Bredt språktilbud på Vg1

Bredt språktilbud på Vg1

 Katedralskolen tilbyr begynneropplæring i italiensk I, fransk I, tysk I og spansk I på Vg1. Du trenger ingen forkunnskaper for å gi deg i kast med et nytt språk. På Vg2 kan du fortsette med opplæringen i valgt språk.

Vi tilbyr spansk II, fransk II, tysk II, kinesisk II for elever som har hatt språkundervisning på ungdomsskolen, og som ønsker å fortsette opplæringen på videregående.

I tillegg tilbyr vi kinesisk begynneropplæring på Vg2. På Vg2 kan du også velge latin.

 

Hvis du snakker til en mann på et språk han kan, når du hodet hans. Snakker du til ham på hans eget språk, når du hjertet.

Nelson Mandela

 - Fransklæreren min inspirerte meg

Eirin Bakken gikk ut fra Katedralskolen i våren 2005, og har siden den gang tatt en master i Europastudier ved NTNU. Hun har hatt flere utvekslingsopphold underveis i studiene, blant annet til Frankrike og Kina

Eirin hadde fransk på Vg1 og Vg2 da hun var Kattaelev. Språkopplæringen ga gevinst i form av nåværende jobb ved "Visit Trondheim" (turistinformasjonen). Hun sier selv at fransklæreren inspirerte henne til videre studier.

Europastudiene gir grunnlag for forståelse av internasjonal politikk, samfunnsliv og språk. For Eirin var dette en nyttig kombinasjon.

Jobben i "Visit Trondheim" gir henne mulighet til å praktisere fransk og engelsk. "Det er spesielt givende å kunne prate fransk", sier hun. Og det har hun rikelig anledning til, for franske turister er det mange av i Trondheim.

Eirin forteller at det er flust av yrkesveier å velge imellom om en studerer språk. Hun nevner internasjonale organisasjoner, departement, turisme, oversetting/tolk og diplomatyrket. Det er dessuten mange norske bedrifter som har behov for språkmektig arbeidskraft.

 

 

                                                                                                               

 

 


Utskriftsvennlig versjon