Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Norfolk-gjengen

Norfolk-gjengenGjengen på bildet (mangler noen få elever) skal til Norfolk-regionen i England i begynnelsen av september, som en del av vårt fagtilbud "Studiespesialisering med Vg2 i England".

Ordningen går ut på at 15 elever fra Sør-Trøndelag blir tatt inn til egen Vg1-klasse ved Trondheim Katedralskole. Etter fullført Vg1 gjennomfører elevene Vg2 ved en av de mange skolene i Norfolk som inngår i samarbeidet. Etter skoleåret i England fullfører elevene Vg3 i Norge.

I tillegg til de 15 elevene i den internasjonale klassen ved Katedralskolen blir det også tatt inn et antall elever fra øvrige skoler i Sør-Trøndelag og inntil 5 elever fra ulike skoler i Nord-Trøndelag. Disse elevene gjennomfører alle Vg1 ved sin hjemmeskole, går Vg2 i England og fullfører Vg3 ved sine respektive hjemmeskoler.

Ytterligere informasjon om tilbudet i Norfolk til elever som går på Vg1 finner du her.

 Utskriftsvennlig versjon