Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Latineleever opp til eksamen på NTNU

Latineleever opp til eksamen på NTNU

1. dag i desember gjennomfører seks spente elever fra Katedralskolen eksamen i innføringsemnet i latin ved NTNU.

I høst har Trondheim Katedralskole og Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU hatt et samarbeid gjennom UNG-ordningen. Elever som presterte til høy måloppnåelse i programfaget latin 1 i vår, fikk i påfølgende semester tilbud om å følge forelesninger ved NTNU og ta 15 studiepoeng i latin sammen med studenter i latin 1001.

For å få gå opp til eksamen måtte elevene gjennom en obligatorisk prøve som ble avholdt på Dragvoll i oktober. Alle elevene bestod og var dermed klarert, på linje med andre studenter, til å gjennomføre eksamen. Men før den tid måtte elevene forberede seg godt på å oversette tekst fra latin til norsk, hvilket de tok på største alvor.

Lange arbeidsdager, men pågangsmotet er stort, læringskurven peker oppover og humøret er på topp. 

Per ardua ad astra!


Utskriftsvennlig versjon