Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Læring via praktiske oppgaver

Læring via praktiske oppgaverElever i 3MK med programfagene Medier og kommunikasjon og Bilde på timeplanen har i en periode arbeidet både "inne og ute". Læring gjennom praktisk-orienterte oppgaver i samarbeid med lokalt næringsliv gir gevinst for elevene. Ikke minst når kundene kan gi direkte tilbakemelding på elevenes arbeid.

Elevene har arbeidet i grupper med analyse og oppsett av markedsplaner, design av websider/materiale til websider, produktfoto, korte reklamefilmer til web, visjon og endringsforslag til vindu-/fasader for lokale matvareforhandlere. Ut ifra responsen til kjøpmennene er det tydelig at elevene har levert gode innspill og produktforslag.


Utskriftsvennlig versjon