Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Laget DNA-profiler

Laget DNA-profiler

Kattaelever prøver seg som kriminaletterforskere i NTNUs skolelabaratorium. Elever i fra Biologi 2 laget DNA-profiler på labaratoriumet på NTNU. DNA-profiler er noe blant annet KRIPOS-etterforskere vet å nyttiggjøre seg av i sitt etterforskningsarbeid (bioglogiske spor).

"DNA-profiler utarbeides av rettsgenetikere i forbindelse med farskapstester og etterforsking av biologiske spor i kriminalsaker. Når man utarbeider en DNA-profil kartlegger man områder av DNA-molekylet som ligger utenfor genene. Disse områdene varierer så mye mellom individer at kartleggingen kan brukes til å skille en person fra en annen – og dessuten bestemme personens kjønn. En persons DNA-profil er like unik som et fingeravtrykk. Samtidig sier det like lite om en persons arvelige egenskaper og sykdomsrisiko som et fingeravtrykk gjør." (KILDE: Folkehelseinstituttet).

 


Utskriftsvennlig versjon