Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Kongens ur til Hallvard

Kongens ur til Hallvard

Som den eneste skolen i landet mottar Trondheim Katedralskole hvert år penger fra Slottet for å kunne gi én elev Kong Harald V’s ærespris. Det legges vekt på at prisvinneren har utmerket seg i skolesamfunnet, skolefaglig, men ikke minst i skolens sosiale liv. Eller som tidligere rektor Asbjørn Øverås formulerte det: «altså ikkje noko spesielt preseteriststipend, men like mykje eit menneskeleg kvalitetsstipend».

Utdelingen av Kongens ur finner sted under avgangselevenes høytidelige avslutning.

I år gikk prisen til en meget verdig kandidat, nemlig Hallvard Relling (tidligere elevrådsleder). Hallvard har blant annet engasjert seg aktivt i elevrådsarbeid, russerevyen og sist som basketdommer under basketballcupen.

Litt historikk ...

I 1843 opprettet Kong Carl Johan fire stipendier til elever ved Trondheim Katedralskole. Det skjedde i forbindelse med at det da var 25 år siden Carl Johan ble kronet i Nidarosdomen. Dette er et av mange eksempler på at Katedralen og Katedralskolen ble sett som to institusjoner nært knyttet sammen. Stipendiene var på 32 spesiedaler og dekket bortimot et års utgifter til «ved flid og godt forhold udmerkede og til sådan hjærp trængende diciple»

Kong Haakon VII og kong Olav V videreførte ordningen, og i 1959 ble stipendiene gjort om til en ærespris. Denne ble senere forandret fra et pengebeløp til et armbåndsur med gravering. I dag heter prisen Kong Harald V’s ærespris. I et brev til skolen sier Slottet at Hans Majestet vil sette pris på om prisvinneren sender ham et personlig takkebrev.

I de opprinnelige statuttene for æresprisen står det at stipendiet skal gis til «ved flid og godt forhold udmerkede og til sådan hjælp trængende diciple». Med andre ord flittige og fattige studenter. Naturlig nok vektlegges ikke lenger studentens økonomiske situasjon etter at prisen ble omgjort fra stipend til ærespris. 

Kong Harald V’s ærespris skal henge høyt. Enkelte år har skolen derfor returnert pengene til Slottet, fordi det ganske enkelt ikke er funnet en verdig kandidat.


Utskriftsvennlig versjon