Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Klagefrister våren 2017

Klagefrister våren 2017


KARAKTERKLAGER
Du finner generell informasjon om klager på karakterer på nettsiden til Sør-Trøndelag fylkeskommune:

https://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Elev/Vurdering-og-klage-pa-vurdering/

 

Standpunktkarakterer Vg1 og Vg2

Elever på Vg1 og Vg2 vil kunne gjøre seg kjent med standpunktkarakterene fredag 16.06.
Den ordinære klagefristen på karakterer er 10 dager etter at en har hatt mulighet til å gjøre seg kjent med resultatene.

 

Eksamenskarakterer - skriftlig eksamen

Eksamenskarakterene vil være tilgjengelig i løpet av fredag 16.06. Alle klager på eksamenskarakterer må leveres skriftlig innen man 26.06.14 kl 15.00. Det er et enkelt skjema som skal fylles ut og som leveres på ekspedisjonskontoret. Fristen for hurtigklager er tir 20.06 kl 12.00.

Når en har levert klage på et eksamensresultat, oppheves den opprinnelige sensuren og besvarelsen vurderes på nytt. Om klagenemda finner at den opprinnelige vurderingen er urimelig, blir det satt ny karakter. Den kan bli identisk med, bedre eller dårligere enn den karakteren som ble satt opprinnelig.

Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at oppgavesvaret kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan settes ned dersom klagenemnda finner at den opphavlige karakteren er urimelig god. Vi vil også understreke at en bør rådføre seg med en faglærer før en klager på en eksamenskarakter.

 

 

 Utskriftsvennlig versjon