Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Sju Eidsvollsmenn var elever ved Katta

Sju Eidsvollsmenn var elever ved Katta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedralskolens streintavler viser navnene på tidligere Kattaelever som på en eller annet måte har utmerket seg, f.eks. i det politiske liv.

På steintavlen over finner vi blant annet navnene til Jacob Hersleb Darre og Andreas Rogert. Begge var tilstede på Eidsvoll i 1814, i Den Grunnlovgivende Forsamling. 

Når vi i år markerer Grunnlovsjubileet kan vi med stolthet fastslå at sju Eidsvollsmenn tok deler av sin utdanning ved Norges eldste skole:

  • Justitiarius Andreas Rogert (1754-1833)
  • Amtmann Hilmar Meincke Krogh (1776-1851)
  • H.r. assessor Frederik Motzfeldt (1779-1848)
  • Sokneprest Hans Christian Ulrik Midelfart (1772-1823)
  • Sokneprest Jacob Hersleb Darre (1757-1841)
  • O.r. assessor Christian Hersleb Horneman (1781-1860)
  • Professor Georg Sverdrup (1770-1850)

 

 

 

 

 

Andreas Rogert var fra Trondheim by. Han var født i Trondheim i 1754. Rogert bodde i byen fra 1797 og frem til sin død i 1833. Han fungerte som justitiarius i Trondhjems Stiftsoverrett (fra 1812 etatsråd). Rogert (60) ble valgt som 1. deputert fra Trondheim by til Riksforsamlingen.

 

 

 

 

 

 

 

Hilmar Meincke Krogh ble født i Trondheim i 1776. Han fungerte som amtmann frem til 1840. I 1814 møtte han  i Riksforsamlingen på Eidsvoll som medlem av Selvstendighetspartiet. Krohg døde i 1851.

 

 

 

 

 

 

 

Frederik Motzfeldt, født i 1779, var byfogd i Molde. Han ble utnevnt til dommer i Høyesterett høsten 1814. Motzfeldt representerte Molde by på Riksforsamlingen i 1814.

 

 

 

 

 

 

Hans Christian Ulrik Midelfart, født i Trondheim i 1772, var sogneprest i Beitstad 1802–15 og i Skogn 1815–23. Han møtte i Riksforsamlingen i 1814 fra Nordre Trondhjems amt. Hans Christian Ulrik Midelfart var medlem av konstitusjonskomiteen og tilhørte Selvstendighetspartiet.

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Hersleb Darre, født i Overhalla, norsk prest og Eidsvollsmann. Sogneprest i Klæbu 1797–1833. Representerte Søndre Trondhjems amt i Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Medlem av Selvstendighetspartiet.

 

 

 

 

 

 

 

Christian Hersleb Horneman, jurist, eidsvollsmannn og stortingsmann. Horneman, født i Trondheim, gikk på Katedralskole og ble student i 1798. Tre år senere ble han cand.jur. i København.

 

 

 

 

 

 

Georg Sverdrup, født i 1770 i Laugen i Nærøy, Nord-Trøndelag. Sverdrup blir husket som et fremtredende medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Etter 9 år i   København ble Sverdrup utensaminert som filolog med embetseksamen fra universitetet i København i 1798.

 

 

 

Bildene på denne siden tilhører Eidsvoll 1814, DigitaltMuseum, Trondheim By-arkiv og Wikipedia.

 


Utskriftsvennlig versjon 
Legg til kommentar

 

 

 

Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering