Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > KLAGEBEHANDLING STANDPUNKT

KLAGEBEHANDLING STANDPUNKT

Den ordinære klagefristen er på 10 dager, dvs. i løpet av 23. juni og 30. juni.  Hurtigklager (gjelder Vg3 elever) må være levert skolen innen mandag 18. juni klokken 10.00. Elevene bruker følgende skjema for sin klage:

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/2753d89e42f74daf917931328f016ea8/skjema-for-elever-ved-klage-pa-karakterer-og-ikke-skriftlig-eksamen-utfyllbar.pdf

 

Skjemaet kan sendes elektronisk til eller leveres på skolens administrasjonskontor.


Utskriftsvennlig versjon