Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Island - et geofagmekka

Island - et geofagmekka

24.mars dro en delegasjon bestående av syv elever fra Katedralskolen, ni fra Thora Storm vgs, og to lærere på geofagfeltkurs til Island.

Bakgrunnen for turen er et sentralt punkt i målene for Geofag 1:

Elevene skal planlegge og gjennomføre utforsking av geofaglige forhold i en verdensdel, land eller område utenfor Skandinavia, med og uten digitale verktøy, og presentere resultatene”.

Som område utenfor Skandinavia med særlig geofaglig interesse, er Island et meget aktuelt sted. Erfaringer fra tidlige turer viser at elevene får et godt faglig og sosialt utbytte av en slik tur. Elevene har på forhånd valgt seg tema og formulert problemstillinger ut fra følgende: geofarer, hydrologi, platetektonikk, geomorfologi og georessurser. Dette skulle de konsentrere seg ekstra om under oppholdet, for så å skrive en oppgave med tanke på en senere presentasjon. I tillegg skulle de skrive en feltdagbok fra disse dagene.

Dag 1    24. mars              Utreise

Første stopp på vei fra flyplassen var den obligatoriske Blå Lagune, Bláa Lónid, der alle kunne kjenne et eksempel på geotermisk energi i form av sjøvann oppvarmet til 36-40 grader. Opplevelsen ble forsterket av særdeles frisk vind med piskende regn. Likevel, en flott start på oppholdet, både faglig og stemningsskapende.

Dag 2    25. mars              Den gylne sirkel

Denne dagen var det klart for «The Golden Circle». Dette er populære turistmål, men viktig og riktig i geofaglig sammenheng.  Første stopp var Þingvellir nasjonalpark hvor vi fikk se grenseområdet mellom den eurasiske og den amerikanske litosfæreplaten. I tillegg sto vi på historisk grunn da det Islandske alltinget lå der fra år 930 til 1789. Her ble tvister løst, sosiale bånd knyttet og forbrytere tatt av dage. I våre dager har man imidlertid utmerkede dykkemuligheter i verdens klareste elver.

I Hákadalur finner vi det populære geotermiske området hvor geysiren Strokkur har utbrudd med ca. 5 minutters mellomrom. Gamle-Geysir sjøl var rolig da vi var der, men etter å ha vært omtrent død siden 1916, har den våknet til liv etter jordskjelvene i 2000. Nå spruter den to ganger i døgnet, men på langt nær så voldsomt som i sine glansdager. Uansett: et fascinerende sted hvor det formelig kokte under beina våre.

Siste stopp var Gullfoss hvor elva Hvítá faller ned i to trinn. Det første fallet er på ca. 33 meter, mens det siste er et fall på ca. 70 meter. Dette var et imponerende syn og fossen har vært truet av utbygging enn rekke ganger. Men takket være gode og samlende krefter har denne Islands stolthet overlevd.

I den lille byen Hveragerði hadde de bygd opp et tablå som viste ødeleggelser etter de kraftige jordskjelvene i 2008 (6,3 på Richters skala) og de fire dristigste av oss prøvde jordskjelvsimulatoren. En rystende opplevelse.

Dag 3.   26. mars              Reykjaneshalvøya og Vedurstofa

En stormfull og regnvåt dag opprant, og vi satte kursen mot Reykjaneset og stoppet bl.a. i det geotermiske området Seltún, hvor vi gikk blant kokende, boblende gjørmepytter med en umiskjennelig eim av svovel.

Et tilsvarende område var Gunnuhver, der sagnet sier at den gale Gunnas rop ennå kan høres der hun ramler ned i en kokende gjørmepytt.

For mange ble nok stoppet ved Reykjanes Viti (Reykjanes fyr) et høydepunkt. Mektige bølger kastet seg inn over svarte basaltklipper, mens ivrige ungdommer knipset «selfies» og populære «hoppebilder».

Siste lokalitet denne dagen var Vedurstofa, Islands meteorologiske institutt, som i tillegg til de funksjonene vi kjenner fra hjemlige trakter, oversikt over vær og klima, også har kontrollen med den vulkanske aktiviteten. Seismologen Martin Hensch fortalte om de geologiske forholdene på Island, automatiske målings- og varslingssystemer for jordskjelv og vulkanisme, og samarbeid med sivilforsvar og media når det måtte behøves.

Dag 4    27.mars               Sørkysten

Været var snillere med oss denne dagen, og vi satte kursen sørover langs kysten i retning den lille byen Vik. Første kuriositet var Islands eneste, og overfylte fengsel i Eyrirbakkir. Det ble behørig fotografert...sammen med en mulig rømling vandrende langs den øde veien. Da vi nærmet oss Skogar kunne vi se de første sporene etter storflommen fra utbruddet i Eyafjallajökull. Ennå fire år etter ser vi store gruslagte sletteområder der vannmassene brøytet seg vei.

Besøket i Reynishverfi ga oss nok en mektig opplevelse. Den flotte rullesteinstranda fascinerte med enorme bølger, imponerende basaltsøyler og andre snedige basaltformasjoner. Enkelte av oss lærere var litt lettet da besøket var over, og alle 18 satt trygt inne i bussen igjen.

Det ble et stopp ved Þorvaldseyri, som er en av de største gårdene på Island. De hadde laget et opplevelsessenter som viste film fra tiden før, under og etter utbruddet i 2010. De viste fortvilelse og desperasjon da gård og husdyr måtte reddes fra askeskyene, gå over til glede over store avlinger pga næringsrik aske.

To vakre fosser fikk vi også med oss: Skógafoss, og Seljalandfoss, hvor det er mulig å gå bak. Det ble siste stopp på en lang, men fin dag.

Dag 5    28.mars               Hjemreise

Det ble på tide å si farvel til Reykjavik og Hotel Cabin, og jeg tror alle sitter igjen med et godt inntrykk av Island, islendingene og den flotte og spennende naturen. Forhåpentligvis er interessen vekket for et nytt besøk for noen, og i det minste videre arbeid med geofag.

 

For at dette skulle bli økonomisk mulig uten at elevene skal betale noe selv, har det vært nødvendig med sponsing og bidrag fra ulike instanser. 

Derfor vil vi rette en stor takk til våre foreløpige bidragsytere:

  • Trondheim Katedralskole
  • Statkraft
  • Sør-Trøndelag fylkes realfagssatsning
  • Elevene selv, for mange timers dugnadsinnsats.

Jeg vil også takke, på vegne av Mari Kvaal og meg selv, alle elevene for en fin tur.

Hilde Melvold, Trondheim Katedralskole (foto)


Utskriftsvennlig versjon