Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Holdt foredrag på Skaun ungdomsskole

Holdt foredrag på Skaun ungdomsskole

Ruth Elise og Lea i 2MK besøkte Skaun ungdomsskole og holdt foredrag om fordeler og ulemper ved sosiale medier forleden. Elevene driver ungdomsbedrift der noe av formålet nettopp er foredrag/opplysning om sosiale medier og etikk. "Vi er klare for flere oppdrag", sier jentene. Bare ta kontakt.

Opplegget på Skaug ungdomsskole inngår i markeringen av Forskningsdagene i regi av Kultur- og bibliotekbussen ved Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Temaet i år er Grenser, og det skal sette søkelys på internett og sosiale medier hvor det kanskje er mangel på klare grenser.

Kristian Nilsen, bibliotekar ved Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, beskriver Grenser slik: 

Grenser kan være både positivt og negativt. Vi setter grenser (for oss selv), vi bryter grenser, og vi lager nye. Historien har vist oss at begrepet har vært årsak til store katastrofer – og like store begivenheter. Men nå har begrepet fått en annen betydning – i en helt annen verden.

Sosiale medier; en undersøkelse gjort av Medie-Norge viser at ungdom i gjennomsnitt bruker fire timer på sosiale medier hver dag. Det er denne verdenen dagens unge vokser opp i; en verden uten grenser. Det deles, «likes», tommel opp-tommel ned, bilder, filmer og historier sendes ut i verden ved hjelp av et trykk. Hvilken betydning har begrepet grenser i en slik sammenheng? Og hva bør barn og unge vite om grenser, eller mangelen på grenser i den verdenen de tilbringer store deler av livet sitt i?

Hva bør man være forsiktig med, hva kan man dra nytte av, og hva kan man gjøre for å være mest mulig rustet i møtet med en grenseløs verden? I en verden uten grenser er grensesetting for seg selv kanskje enda viktigere.


 
Utskriftsvennlig versjon