Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Forlenger Norfolk-samarbeidet

Forlenger Norfolk-samarbeidet

F.v. assisterene rektor Rune Solem, Flavio Vettese fra Norfolk County og Kari Postmyr Jystad (elev ved Katedralskolen) som reiser på utveksling neste skoleår. Flavio Vettese er glad for å kunne forlenge avtalen om utveksling.

Igjennom en 10-årsperiode har over 200 elever fra Trøndelag tilbrakt sitt Vg2-år i Norfolk i England. 

«Norfolk-klasse» ved Trondheim Katedralskole (Vg1 studiespesialisering). De 15 elevene reiser over til England ved starten av sitt Vg2-år for å gå på ulike videregående skoler i Norfolk County. I tillegg reiser 10 elever fra andre videregående skoler i Sør- og Nord-Trøndelag. Elevene fra Trøndelag fordeles på 11 videregående skoler i Norfolk slik at det er 2-3 elever fra Trøndelag ved hver av skolene.

 

Elevene bor hos vertsfamilier i Norfolk og blir på den måten enda bedre kjent med folk og kultur, sier internasjonal koordinator i fylkeskommunen Pål Ranes.

Gode resultater
Elevene våre gjør det veldig bra faglig når de er i England, sier assisterende rektor Rune Solem ved Katedralskolen.
-Ordningen har blitt veldig populær, så det kreves gode karakterer for å få plass. Norfolk County Council får betalt for elevplassene, men våre kolleger i Norfolk gjør en jobb for våre elever langt ut over det man kan forvente, sier Solem. 

Fornyer avtalen
Flavio Vettese og Janine Birt fra Norfolk County Council har nettopp gjestet Trøndelag for å signere en ny samarbeidsavtale, og for å møte neste års elever og deres foreldre. På en mottakelse på fylkeshuset tirsdag 4. november ble den nye samarbeidsavtalen underskrevet. På mottakelsen deltok også elever som var i Norfolk i fjor og elever som skal over nester skoleår.

Fullverdig skoleår
-Det unike med avtalen er at dette skoleåret godkjennes som fullverdig med et skoleår ved en norsk videregående skole, dvs. elevene begynner i tredje klasse når de kommer tilbake fra England. For at elevene skal få godkjent skoleåret følges elevene opp med norskundervisning, og dette skjer ved at en lærer fra Katedralskolen reiser over 2-3 ganger i året, for et 1-2 dagers langt opphold, forklarer Rune Solem.

-Vi opplever at elevene får et verdifullt år, og ser at de vokser både faglig og personlig sier Rune Solem.

Flere elever har dratt tilbake til Storbritannia etter videregående skole for å studere ved universiteter i England.

 

Et vellykket 10-årsjubileum krever en ordentlig kake!

 

Samlet på signeringsarrangement; F.v: Pal Ranes, internasjonal koordinator Regional utviklijg, Turid Knudsen, Fylkestingsekretariatet, Ingunn Strugstad, internasjonal koordinator Fagenhet for videregående opplæring, leder i Opplæringskomitéen Hanne Moe Bjørnbet (Ap), Assisterende rektor Trondheim Katedralskole Rune Solem, Janine Birt fra Norfolk County Council, kommende Norfolk elev Kari Postmyr Jystad, Flavio Vettese fra Norfolk County, kommende Norfolk elev Ole Sivert Aarhaug, tidligere Norfolk elev Jiahui Yu, tidligere Norfolk elev Maria Hole, rektor Trondheim Katedralskole Hilde Hov og fylkesdirektør for opplæring Inger Johanne Christensen

 Tekst og foto: Karl-Henrik Linder (stfk)

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon