Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Én karakter i norsk

Én karakter i norsk

Trondheim katedralskole Vår skole vil fra høsten 2015 fortsatt være med i forsøksordningen med én karakter i underveisvurderingen i norsk for Vg1 og Vg2 i studieforberedende studieprogram.

Forsøket er hjemlet i opplæringsloven § 1-4 og privatskoleloven § 2-5. Det er et tidsavgrenset pedagogisk forsøk som går over to år for elevene. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen i norskfaget kan påvirke opplæringen.

Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene. Karakterene på Vg1 og Vg2 er underveisvurdering. Forsøket åpner for større lokal frihet til å organisere arbeidet med læreplanen slik skolen finner det formålstjenlig. Elevene får opplæring i alle kompetansemålene, men det kan variere i løpet av skoleåret hva som blir mest vektlagt. For elever med fritak fra vurdering i sidemål, blir det arbeidet med hovedmålet i begge terminer.

Føring av karakterer og fagmerknad ved halvårsvurdering

Halvårsvurderingene for elever som er en del av forsøksordningen føres med en samlet karakter for norsk hovedmål, norsk sidemål og norsk muntlig.

Elevene får halvårsvurdering ført inn på Its learning med en felles karakter for norsk hovedmål, sidemål og norsk muntlig. Den felles karakteren i norsk skal føres inn i rubrikken for norsk hovedmål, med «Deltatt» i rubrikken for norsk sidemål og norsk muntlig. For ytterligere informasjon om forsøket, se følgende link:

 http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/

 


Utskriftsvennlig versjon