Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Vellykket biologiekskursjon

Vellykket biologiekskursjon

17 biologi 2-elever har vært på tredagers ekskursjon til Sletvik i Agdenes sammen med lærer Liv C. Grendstad Aune. Elevene bodde på NTNUs feltstasjon i Sletvik. Feltstasjonen eies og drives av NTNU.

Hensikten med ekskursjonen var å undersøke økosystemet i fjæra. Elevene skulle undersøke både biotiske og abiotiske faktorer. Artsbestemmelse av alger, muslinger, skjell, kråkeboller, sjøstjerner og krabber, for å nevne noe, stod på programmet.

Sen fjære (kl. 19.00) gjorde at elevene måtte ut på kveldsekskursjon, men ingen surer miner for det. Tvert imot. 

Klokken er 23.00, og det jobbes iherdig med artsbestemmelse på labben.

 

NTNUs feltstasjon i Sletvik.

Hele Biologi 2-gruppa samlet før avgang til Agdenes.

Trondheim Katedralskole pleier å ta med elevene i biologi på Vg3 til Sletvik hvert år. Under sees et arkivbilde fra feltkurset skoleåret 13/14.

 

 


Utskriftsvennlig versjon