Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Elevene vil ha mer!

Elevene vil ha mer!

Vg1-elevene har talt - de anbefaler å videreføre skriveprosjektet slik at også neste skoleårs Vg1-elever får ta del i prosjektet.

"Dette var en dag vi hadde planlagt lenge, og som vi var veldig spente på. Vi er i ettertid god fornøyde med innholdet av dagen og gjennomføringen av den og ikke minst: veldig fornøyde med at spørreundersøkelsen på its learning viser at elevene også er det. De sier at dette er noe vi må gjøre igjen for kommende vg1-elever. Det er absolutt vår intensjon at vi skal få til det og at vi skal videreutvikle arbeidet vi har startet." Det sier Kjersti Ulriksen, en av initiativtakerne til skriveprosjektet

Skriving er viktig i alle fag, og det å skulle skrive en argumentere tekst vil elevene oppleve at de skal gjøre i mange fag. Elevene vi selvsagt ha god nytt av skriveopplæringen i videre studier – uavhengig av hva de skal studere. 

Opplæringen i skriving er et ledd i skolens satsning på vurdering for læring, blant annet fordi elevene får konkrete verktøy som de kan bruke for å revidere og utvikle arbeid med egne tekster.

 

Kjersti Ulriksen og Camilla Bratsberg Øye fortalte om skrivedagens innhold til hele kollegiet forleden. Dette var en del av etterarbeidet til prosjektet. 

"Vi ønsket å oppsummere det vi gjorde i de ulike stasjonene denne dagen, og hva vi mener er essensen av det vi formidlet til elevene. Vi har planer om å lage et ressurshefte til bruk for elever og lærere på skolen og har tro på at et slikt ressurshefte vil være til hjelp i den videre skriveopplæringen i ulike fag", forteller Kjersti og Camilla.

 


Utskriftsvennlig versjon