Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Nasjonal EYP-sesjonen

Nasjonal EYP-sesjonen

Før General Assembly. Fra venstre: Stav Salpeter (3IB), Thea Christensen (3IB) og Japp Alexander Kvarme (3B).

Tre elever fra Katta deltok på den nasjonale EYP-sesjonen i Bergen. I konkurranse med skoler fra hele landet fikk skolen delta for sjette året på rad. Elevene som representerte Katedralskolen hadde på forhånd gjennomgått en utvelgelsesprosess basert på skriftlige søknader etter først å ha deltatt på en regional sesjon.

European Youth Parliament er en uavhengig ungdomsorganisasjon som arbeider med spørsmål som er aktuelle for europeiske ungdommer. På sesjonens første dag ble elevene kjent med elever fra andre skoler gjennom teambuilding og Norwegian Village. Torsdagen og gjennom store deler av natten jobbet de ulike komiteene med å utarbeide resolusjoner som de måtte forsvare og debattere på sesjonens siste dag.

Verdt å merke seg: Tre av elevene fra fjorårets delegasjon deltok som komitéledere.

Norwegian Village.

Alle delegates og organisers i en pause under General Assembly.


Utskriftsvennlig versjon