Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > Lærerik reise

Lærerik reise

På bildet ser vi f.v. Tarjei, Bergljot og Solveig.

 

Vi er fire Vg3-elever (Asta Rustad, Solveig Løvseth, Tarjei Viset og Bergljot  Hansen), fra 3STA, som nettopp har kommet hjem fra et to ukers opphold i Udaipur, India. Der deltok vi i et prosjekt i regi av organisasjonen Green Lion (https://thegreenlion.net/), hvor vi blant annet jobbet på en skole med utviklingshemmede barn. Myndighetene i India gir ikke noe støtte til undervisning for disse, og hele skolen var derfor finansiert av private investorer. Likevel bar skolen preg av mangel på ressurser, som betydde at to lærere hadde ansvaret for 40 elever. Aldersspennet og ferdighetsnivået var svært ulikt fra elev til elev. I klassen vi underviste var «barna» mellom 6 og 32 år. Ingen av elevene hadde noen offisiell diagnose, da dette er svært dyrt å utlede. Å arbeide med disse barna var en ny utfordring, som gjorde sterkt inntrykk på oss.

I tillegg jobbet vi på et samfunnshus, der vi underviste ressurssvake barn i engels, samt lekte og spilte spill med dem. Det var langt flere jenter enn gutter som benyttet seg av dette tilbudet. Koordinatoren vår begrunnet dette med at jenter generelt har mindre frihet enn gutter. Guttene får lov til å dra ut av huset når de vil, mens jentene helst skal være inne på ettermiddagene. Dermed fungerte samfunnshuset som et slags «fristed» for mange jenter.

Videre har vi tatt del i og opplevd ulike aspekter av indisk kultur. Vi har blant annet besøkt mange historiske bygg, som Udaipur City Pallass, sikh-templet i New Dehli og en rekke hinduist-templer. Vi har også vært på indisk matlagingskurs, kunstkurs, og leksjon i selvforsvar. Til slutt har vi blitt kjent med andre frivillige fra resten av verden.

Alt i alt har dette vært en svært lærerik reise, som vi er takknemlige for at vi fikk ta del i.

 

http://trondheim-katedral.vgs.no/upload/Katedralskolen/17-18/Indiafarere/India%202.jpg

Asta, Bergljot og Solveig.

 


Utskriftsvennlig versjon