Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > For elever > Foreldrekontakt

Foreldrekontakt

Foresatte til ikke myndige elever har etter opplæringsloven rett til minst én planlagt samtale med elevens kontaktlærer i løpet av første halvår. Det kan dessuten være aktuelt for foreldre å kontakte elevens faglærere for å få informasjon om spesifikke forhold knyttet til enkeltfag. Eleven har også rett til å være med i samtalen med foreldrene. Foreldre som ønsker samtale med kontaktlærer/faglærer, kan gjøre avtaler om samtale ved å kontakte lærere direkte på e-post-adressen som er oppgitt på skolens hjemmeside (under «Ansatte»).

Kort tid etter skolestart vil kontaktlærerne for elever på Vg1 og Vg2 etablere kontakt med foresatte til umyndige elever. I løpet av de første ukene etter skolestart blir det arrangert foreldremøter for alle Vg1-klassene. Der deltar skolens ledelse, rådgiver, kontaktlærer og klassens faglærere. Det arrangeres dessuten egne foreldremøter i januar for alle Vg1-klasser på ST i forbindelse med elevenes fagvalg

I forlengelsen av foreldrerådets årsmøte, som normalt arrangeres i begynnelsen av februar, legges det dessuten til rette for individuelle samtaler med skolens lærere/kontaktlærere. Det sendes ut egen invitasjon til foreldrerådets årsmøte, og sammen med denne er det en svarslipp der det er mulig å melde fra om hvilke lærere en ønske samtale med.

 

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon